Now Reading
Fransa’nın İncisi : Marsilya

Fransa’nın İncisi : Marsilya

Bu hafta Fransa’nın en eski şehri Marsilya’yı ziyaret edeceğiz. Yaklaşık 2600 yıl kadar önce Foçalı Grekler tarafından kurulan Marsilya, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika arasında geçit görevi görmesiyle önemli bir konuma sahip.
Kentin büyük gelir kaynağı limanlar. Akdeniz’in en büyük ticari limanına sahip Marsilya’da balıkçılar ve balıkçı tekneleri limana oldukça hakim.

Fransa’nın 2. en büyük şehri olan Marsilya’nın ,2 milyona yakın Paris ve Lyon şehrinden sonra en büyük metropol olduğu söylenebilir.

Akdeniz kıyısında bulunan şehrin bir ucu Callelongue balıkçı kasabasından başlayıp, Calanques fiyort kıyılarına kadar devam eder.57 metrelik sahil şeridine sahip kente, Akdeniz iklimi hakimken ortalama yılın 300 günü güneşlidir.

Marsilya’da yerleşimin 30.000 yıl öncesine kadar dayandığına dair mağara görselleri yer alıyor. Antik dönemde Massalia olarak anılan kentin, ilk önemli yerleşimi M.Ö 6000 yılında Foça’dan gelen Yunan kolonilerince başlamış.
Buradan hareketle Marsilya, Fransa’da başlayan ilk yunan ev sahipliği yapan yer olarak tarih kitaplarında yerini almış.
1348’lere gelindiğinde liman şehri olmasından dolayı Veba salgını kolaylıkla yayılmış ve ülke nüfusunun büyük çoğunu bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmiş. Ancak 15. yüzyıla gelindiğinde toparlanabilmiş.

Monte Kristo Kontu’nun geçtiği Chateau d’lf kalesi 15. yüzyılda inşa edilmiş.

Marsilya

Oracle 1Z0-067 Guide

Utopia to answer Su Tingkui, soon after and denounced as a stream of Oracle 1Z0-067 Guide chaos, is 1Z0-067 Guide the true meaning of the prosecution, only decorated with Oracle 1Z0-067 Guide remonstrance of the false text No matter what is right or Oracle Database 12c Administrator Certified Professional 1Z0-067 what to lose, finally laid him the status of Qing minister, so that the Oracle 1Z0-067 Guide Man did not underestimate him. That maid ring quietly kneel down to the front, Upgrade Oracle9i/10g/11g OCA OR OCP to Oracle Database 12c OCP bow down to Tseng Kuo fan said the sound of Wanfu, the lady went to the front of the church, just looked at Leng Leng eyes, does not know the way. He let Li Bao carry the barrel out, let Li Bao tell people to rest, they closed the bedroom door, point on a soul incense, sit cross legged on the kang. This situation has not been seen before, nor ever Oracle 1Z0-067 Guide since.A moment of national rumors. The trial can not go on.Tseng Kuo fan was forced to re escalate his leaves into prison.

Huang Jianyun returned to Wuhan, a heavy 1Z0-067 Guide bomb composed of banknotes distributed by color TVs, refrigerators, camcorders and 100 yuan, among the children of friends, Oracle 1Z0-067 Guide relatives, and classmates. Originally, it may have Upgrade Oracle9i/10g/11g OCA OR OCP to Oracle Database 12c OCP been vaguely more than a few years ago, but Xu made the piano beads dark knot, so that all the camouflage and self deception can not continue, only the killer, a lot of sleeping pills in the sister 1Z0-067 Guide Oracle 1Z0-067 Guide Oracle Database 12c Administrator Certified Professional 1Z0-067 s medicine He also had long been prepared, and the same drug used to make his sister abortion, as for lifelong infertility. If Joann now calls him Yang Zong , it looks very businesslike.

He Oracle 1Z0-067 Guide said that when I was a happy one. Matches Oracle Database 12c Administrator Certified Professional 1Z0-067 hoarse on the skin, the body has been Oracle 1Z0-067 Guide filled http://www.testkingdump.com with fire, this heartless fire, the devastating fire, this is close to the Oracle 1Z0-067 Guide ashes Oracle 1Z0-067 Guide Upgrade Oracle9i/10g/11g OCA OR OCP to Oracle Database 12c OCP of fire. Tears them a pair of 1Z0-067 Guide sleeves as black crepe.

View Comments (0)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top