Now Reading
Hayal Şehri: Brugge

Hayal Şehri: Brugge

Bu hafta biraz yağmur ve soğuk havanın vermiş olduğu romantiklikle sizi Brugge’a götürüyoruz.

Brugge hakkında konuşmaya başlamadan önce genel hatlarıyla Belçika’dan bahsetmekte fayda var. Belçika, Almanya, Hollanda, Fransa ve Lüksemburg’a sınırı olan «Dutchland» olarak adlandırılan bir bölgede. Bizce küçük yüz ölçümü dolayısıyla da sınırı olan ülkelerin etkisi altında kalmış. Örneğin, ülkede 3 ana dil kullanılıyor. Flemenkçe, Almanca ve Fransızca. Tabelalar da yine bu 3 dilde yazılıyor.

Mimari de de yine bu ülkelerin etkisi altında kalınarak Art Nouveau tarzda zarif, ince işlemeli bir mimariden söz etmek mümkün.

Brüksel’in meydanına geldiğinizde Grand Place bünyesinde farklı dönemlere ait, farklı mimari tarzlarda yapılmış binalar Unesco Dünya Mirası tarafından korumaya alınmıştır.

Siyasi olarak Avrupa Birliği ve NATO’yu bünyesinde barındırması Brüksel’i ulaşım anlamında önemli bir yere taşıyor diyebiliriz.
Tarihsel süreçte 12.yy’ın başında şehrin etrafına duvarlar örülmeye başlanmış. Zamanla nüfusun artması güvenlik önlemini arttırma ihtiyacı duymuş ve 13 -14.yy’da duvar örülmeye devam etmişler. Bugün bu duvarları şehrin içinde hala görmek mümkün.

Geçmişte Brüksel, Paris ve Venedik gibi şehirlerle lüks eşya ticareti yaparak geçinen şehirlerden biriydi.14. yüzyılda Barbarent dükünün kente ayrıcalık tanıması, düklerin şehre gelmesi ve şehrin gelişmesini sağlamıştır. Bu sürede kral sarayı ve Grande Place meydanında bulunan Belediye binası ve Kral sarayı başta olmak üzere yapılanma ivme kazanmıştır.1695’te Fransızlar tarafından yağmalanan şehir, bu süreçten sonra ekonomiyi eski haline getirmeye çalışmış.1810-1840’lı yıllar arasında ise bağımsızlığını ilan eden Brüksel, modernleşmeye giderek daha geniş yollar ve bina yapımına ağırlık vererek günümüze ulaşmış.

Grote Markt

View Comments (0)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top