Now Reading
İstanbul’da Deniz Sefası

İstanbul’da Deniz Sefası

Küratörlüğünü tarihçi, yazar ve akademisyen Zafer Toprak’ın yaptığı, özel ve kurumsal koleksiyonlardan derlenen, fotoğraf, dergi, karikatür, eşya ve kitap gibi orijinal malzemelerle hazırlanan İstanbul’da Deniz Sefası sergisi, bir nostaljinin öyküsünü anlatırken, kent halkının boş zaman değerlendirme normlarındaki değişimine, toplumsallaşmasına değiniyor, Cumhuriyet’in yaşam tarzındaki köklü dönüşümlerini simgeleyen bir belgesel niteliği taşıyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde Yeşilçam filmlerindeki plaj sahnelerinden oluşan bir seçki ve plaj üzerine yayınların derlendiği bir okuma odası Pera Müzesi’ndeki ana sergiye eşlik ediyor.

Sergi 26 Ağustos’a kadar gezilebilir.

Sale 300-320 Certification Exam For CCDP

The leaves and they are in the store Cisco 300-320 Certification Exam of Cisco 300-320 Certification Exam Wang Kee Wenchang Chicken. I hugged him, gently put him down in the CCDP 300-320 Certification Exam fear, Designing Cisco Network Service Architectures and stroked him over and over again, grabbing his head and pinching his head with ten fingers. The two of them lived together and lived together. The phone is over the ocean. If you are very careful on the phone, Hey, are you a leaf The voice is a bit Cisco 300-320 Certification Exam old and hoarse. She wondered why they were all kind of smug, pretentious expressions, and it 300-320 Certification Exam CCDP 300-320 seemed that the world was in their hands.

After going back, Zhao Hongbing and Shen Gongzi went to the private rooms Cisco 300-320 Certification Exam for a brief chill, and respected the glass of Designing Cisco Network Service Architectures wine. CCDP 300-320 Although he and Dongbatian are http://www.examscert.com not a Cisco 300-320 Certification Exam group, they are indeed friends who have come to talk. Liu Haizhu has been busy from early 300-320 Certification Exam to late, busy after the busy, not like Cisco 300-320 Certification Exam a groom, it seems like a running hall.

Less than two hours gone, in front of really see a watchtower, CCDP 300-320 although Cisco 300-320 Certification Exam some dilapidated walls, the upper floor of the Plain word is truly eye catching. Left Jianyang House, Zeng Guofan and others take a straight 300-320 Certification Exam back to Beijing, which greatly shortened the trip, only 50 days, presided Designing Cisco Network Service Architectures over 300-320 Certification Exam the Sichuan countryside Cisco 300-320 Certification Exam Cisco 300-320 Certification Exam test pedestrians to Cisco 300-320 Certification Exam Beijing safely. Zeng Guofan has long been the idea, it is by no means lift the green sedan chair.

View Comments (0)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll To Top